A Nógrád Megyei Természetbarát Szövetség tevékenységének bemutatása

Hazánk szervezett természetjáró életének irányítója a Magyar Természetbarát Szövetség, melynek tagjaként Nógrád megye képviseletét látjuk el. A megye turistaegyesületeinek képviselői által közgyűlésen megválasztott héttagú vezetőség irányítja társadalmi szervezetként működő szövetségünk szerteágazó tevékenységét.

Rendszeres együttműködést valósítunk meg az országos szövetséggel, a megyei sportigazgatósággal, a megyében működő természetbarát egyesületekkel és a megyei, városi sportvezetőkkel. Jó kapcsolatot építettünk ki az Ipoly Erdő Rt-vel, a Bükki Nemzeti Park Nógrád megyei illetékeseivel és a természetvédelem szakembereivel, a különböző társadalmi szervezetekkel. Tevékenységünk középpontjában megyénk természetjáró feltételeinek biztosítása, lehetőségeink szerinti javítása áll. Az ennek érdekében végzett munkánkat érzékeltetjük a következőkben.

1996-ban "Salgótarján és környéke" címmel a Karancs-Medves vidékét bemutató túrakalauzt szerkesztettünk, s az 1500 példányban kiadott könyv két év alatt elfogyott. 1999-ben a Kereskedelmi és Iparkamara által szervezett falusi turizmus tanfolyamhoz "Legyen a vendégünk" címmel Nógrád megyét bemutató tankönyvet szerkesztettünk. A 2000-ben megjelent Vendégváró Nógrád megye, 2001-ben pedig a Vendégváró Salgótarján című könyvek turisztikai fejezetének írásában is közreműködtünk. 2003-ban jelentettük meg a Kirándul a család Nógrád megyében kiadványt jelentettük meg. A megyénket lefedő turistatérképek lektorálásában rendszeresen részt veszünk.

A megye természeti értékeinek bemutatására szervezett túramozgalmaink iránt országszerte nagy az érdeklődés. Több éve működik sikerrel a "Nógrádi vártúrák", a "Karancs-Medves csúcsai" valamint a "Nógrád Megye Természetjárója" túramozgalmunk. Az első kettőhöz színes borítóval megjelentetett igazolófüzetek a felkeresendő látnivalókról rövid ismertetőt tartalmaznak. Hasonló igazolófüzetet szeretnénk kiadni a "Nógrád Megye Természetjárója"-hoz is, melynek mintapéldányát már elkészítettük, a kiadáshoz anyagi fedezetre van szükség.

A szervezett turistáskodás adminisztratív és szakmai irányítása mellett programokat is szervezünk, melyek éves rendszerességgel ismétlődnek, egy-egy eseményhez, évfordulóhoz kapcsolódnak. A koszorúzással egybekötött március 15-ei Petőfi Sándor Emléktúra a Salgó várhoz minden évben több száz embert mozgósít. A Nógrád megyei természetjárók találkozója évente más-más helyszínnel kerül megrendezésre. Különböző aktualitású eseményekre is gyakran szervezünk túrát. Ilyenek voltak a múlt évben a "Szív napja" alkalmából és a "Világ Gyalogló Nap" tiszteletére Salgótarján közvetlen környékén megrendezett túrák, melyekből szeretnénk hagyományt teremteni.

A megyeszékhely földrajzi és történelmi nevezetességeit megismertető teljesítménytúrákra minden évben sort kerítünk. A Karancs-Medves teljesítménytúránkat április utolsó szombatján rendezzük 35 és 50 km-es távon, melyek évek óta nagy népszerűségnek örvendenek, s az ország különböző részeiről 200-300 fő vesz részt rajtuk.

Szeptemberben a Karancs-Medves vidékének mindig más tájrészletét igyekszünk megismertetni egy-egy újabb teljesítménytúrával. Így került sorra a "Medves kövein", a "Palóc Pompei", a "Romhányi csata emléktúra", valamint a "Szent László zarándoklatai túra" Szentkútra. Az elmúlt évben nagy sikert aratott a "Förster Kálmán emléktúra", mellyel a város első polgármesterének emléke előtt kívántunk tisztelegni, aki közéleti tevékenysége mellett kimagasló turisztikai érdemeket is szerzett. Ezt a túrát is szeretnénk hagyománnyá fejleszteni. Idén szeptember 15-én rendezzük meg.

Megyénk területét mintegy 800 km hosszú jelzett turistaút hálózza be, melynek fenntartása, gondozása, karbantartása, új utak kijelölése és azok jelzésrendszerének kialakítása nem kis feladatot ró szövetségünkre. A jelzett utak közel fele Salgótarján közvetlen és távolabbi környékén található, a másik része a Cserhát, a Mátra és a Börzsöny területének turisztikai érdekességeihez vezet. A turistautak jelzésrendszerének gondozása folyamatos munkát igényel, mert sok nehezítő körülménnyel találkozunk. Az erdők privatizációját követően előfordult, hogy jelzett útszakaszokat rekesztettek el kerítéssel, vagy tarvágások áldozatául esett több helyen is az utak jelzése. Helyenként szándékos rongálások adnak időtrabló munkálatokat, hogy eredeti állapotába tudjuk állítani a korábban nagy erőfeszítésekkel kialakított jelzett turistautakat.